STUDENTSKA LINGVISTIČKA KONFERENCIJA

 

 

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 6. do 8. maja 2011. godine održala prva regionalna Studentska lingvistička konferencija (STULIKON 2011). Inicijatori konferencije su studenti Katedre za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, uz pomoć zaposlenih na Katedri i uprave Filološkog fakulteta.

 

Cilj STULIKON-a je bio da okupi studente različitih naučnih disciplina kako bi se ostvarila njihova međusobna saradnja. Kroz interdisciplinarni dijalog studenti su na konferenciji mogli da razmene svoja znanja i iskustva o jeziku i jezičkim fenomenima u brojnim naučnim i životnim sferama. Želja nam je bila da konferencijom podstaknemo studente na naučni i stručni rad u svim oblastima koje se tiču jezika, kao i da doprinesemo popularizaciji lingvistike kao opšte nauke o jeziku.

 

Na konferenciji su mogli da učestvuju studenti osnovnih i master studija sa univerziteta u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, Makedoniji i Bugarskoj sa radovima iz oblasti lingvistike i drugih nauka koje se bave jezikom. Pozivno pismo poslato je na adrese više od 20 univerziteta u regionu. Rok za prijavu rada bio je 26. decembar 2010. godine. U prijavi je trebalo dostaviti i rezime rada do 500 reči na jednom od južnoslovenskih jezika. Bilo je moguće prijaviti jedan samostalni i jedan koautorski rad. Maksimalni broj koautora po radu bio je 4.


Nakon završetka roka za prijavljivanje otpočeo je proces recenziranja rezimea, u kome je učestvovalo tridesetak predavača Filološkog fakulteta u Beogradu. Proces recenziranja trajao je do 20. februara 2011. godine i nakon toga su prijavljeni dobili obaveštenje o ishodu recenziranja. Pristiglo je ukupno 117 prijava. Nakon recenzije rezimea odlučeno je da će se na konferenciji predstaviti 95 radova – od toga sa Univerziteta u Beogradu 23%, Univerziteta u Zagrebu 11%, Univerziteta u Novom Sadu 10%, Univerziteta u Skoplju 9%, Univerziteta u Bitolju 9%, Univerziteta u Kragujevcu 8%. Sa radovima učestvuju i studenti sa Univerziteta u Nišu, Štipu, Mostaru, Osijeku, Splitu, Sarajevu, Blagoevgradu, Mariboru, kao i sa Univerziteta u Rijeci, Tuzli, Puli, Banjoj Luci.


Registracija učesnika trajala je od 1. marta do 10. aprila 2011. godine. Registrovano je 90 radova, uz učešće 118 autora. Organizacioni odbor je na osnovu registrovanih radova pripremio knjigu rezimea, koju možete videti ovde.

 

Konferencija je otvorena 6. maja 2011. godine u 10 časova. Konferenciju su otvorili u ime Filološkog fakulteta u Beogradu prof. dr Ljiljana Bajić, u ime Univerziteta u Beogradu prof. dr Neda Bokan, u ime Katedre za opštu lingvistiku prof. dr Vesna Polovina i u ime organizacionog odbora Aleksandra Filipović.


Na samoj konferenciji učestvovalo je 106 izlagača, sa 19 univerziteta u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji i Bugarskoj, a izloženo je 78 radova. Međutim, na konferenciji je bilo i učesnika-neizlagača. Više o programu konferencije možete videti ovde.

 

Planira se da odabrani radovi sa konferencije budu objavljeni u konferencijskom zborniku do kraja 2011. godine. Rok za slanje radova je završen, pristigli radovi su u procesu recenzije.

 

Za sva pitanja i nedoumice pogledajte Česta pitanja u sekciji „Dokumenti“. Za dodatne informacije možete nam se obratiti na mejl: stulikon2011@gmail.com.