PROGRAM

 

Na samoj konferenciji učestvovalo je 106 izlagača sa 19 univerziteta u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji i Bugarskoj, a izloženo je 78 radova. Izlaganja su bila raspodeljena u 15 sekcija. Za svako izlaganje bilo je predviđeno po 15 minuta, kao i 5 minuta za diskusiju. Spisak izlagača i izlaganja možete videti ovde. Međutim, na konferenciji je bilo i učesnika-neizlagača.

 

Program konferencije u .pdf formatu možete preuzeti latiničnoj ili ćiriličnoj verziji.

 

Pre svakog bloka paralelnih sekcija održano je plenarno predavanje. Predavači su bili eminentni stručnjaci iz Srbije koji imaju zapažene rezultate u svojim oblastima istraživanja:

 

dr Boban Arsenijević

Univerzitet Pompeu Fabra u Barseloni i Filozofski fakultet u Nišu

Međuzavisnost značenja i akcenatskog obrasca kod srpskih deadjektivnih i deverbalnih nominalizacija


dr Jelena Filipović

Filološki fakultet u Beogradu

Jezička politika i planiranje – teorijski postulati i implikacije


dr Tijana Ašić

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Prostor i vreme u mišljenju i jeziku


dr Dušica Filipović-Đurđević

Filozofski fakultet u Novom Sadu

Polisemičnost kao neizvesnost značenja reči


dr Divna Tričković

Filološki fakultet u Beogradu

Nazivi za boje – slučaj japanskog jezika

 

Njihove biografije možete videti ovde.

Rezimee i prezentacije predavanja koja su održali na konferenciji možete pogledati ovde.

 

Na Studentskoj lingvističkoj konferenciji održan je i okrugli sto, čija je tema bila buduća saradnja mladih lingvista u regionu. Panelisti su bili Aleksandra Filipović, Ana Barbatesković i mr Borko Kovačević. Oni su govorili o tome kako se došlo na ideju da se organizuje konferencija i kako dalje treba nastaviti. Svi su se složili da STULIKON treba da se održi i narednih godina. Sem konferencije, učesnici diskusije su se složili da se mogu realizovati i drugi vidovi saradnje: kroz lokalna društva mladih lingvista i udruženja studenata lingvistike i filologije moguće je sprovoditi projekte; zatim, treba postaviti portal gde bi studenti mogli postavljati svoje tekstove, prikaze i radove i sl.